Vilkår og betingelser

Generelle betingelser for bruk av tjenestene levert av Tomatosharp AS

Vennligst les de generelle vilkårene nedenfor før du bestiller tjenester fra Tomatosharp. Ved å bestille tjenester fra Tomatosharp AS, godtar du de generelle vilkårene.

Tomatosharp AS
Fossegrenda 24
7038 Trondheim
Org nr: 926 446 894 MVA

+47 400 544 54

1. Generell informasjon

Tomatosharp AS utfører slipetjenester gjennom bestilling på tomatosharp.no. Tomatosharp mottar kniver fra kunden og sliper før de leveres tilbake til kunde.

2. Gjeldende område for disse vilkår og betingelser

Følgende generelle vilkår skal gjelde for alle kontraktsforhold inngått med Tomatosharp AS på nettsiden.

3. Bestilling av tjenester

Alle servicetilbud som tilbys av Tomatosharp AS representerer en uforpliktende bestillingsforespørsel av kunden.

1. Hvis du vil bestille en eller flere tjenester fra Tomatosharp AS, må du fullføre et kjøp med tjenesten/produktet lagt i handlekurven. Bestillingsprosessen fullføres ved at kunden fullfører kjøpet. Dette trinnet representerer kundens hensikt å inngå kontrakt, som Tomatosharp AS kan akseptere i løpet av de oppførte åpningstidene.

2. Tomatosharp AS godkjenner bestillingen ved å bekrefte via e-post.

3.Tomatosharp AS arkiverer kontrakten og sender bestillingsdata og kontraktsforhold til kunden via e-post. Tomatosharp AS gjør det mulig for kunden å gjennomgå og lagre kontraktsvilkårene i reproduserbart format, hvis og når kontrakten er ferdigstilt.

4. Betingelser for priser, betaling og levering

1. Prisene som var oppført på det tidspunkt bestillingen ble lagt inn skal være gjeldende.

2. Tomatosharp AS godtar alle betalingsmetoder som er oppført på Internett-siden; dette omfatter for tiden Visa, Mastercard og Vipps. Dersom tjenesten forhåndsbetales ved bestilling vil beløpet reserveres på valgt betalingsmetode inntil produktet er sendt.

3. Tjenesten vil utføres innen avtalt tid som bekreftet i kontrakten. Ved bestilling av Tomatosharp sin slipetjeneste i post, vil fraktkonvolutten normalt sendes samme arbeidsdag dersom det er bestilt før kl. 14, eller påfølgende arbeidsdag dersom det er bestilt etter kl 14.

4. Ved å bestille knivsliping i postkassa, godkjenner du Tomatosharp AS som midlertidig eier av gjenstandene inntil de er tilbakelevert. Slik kan vi forsikre gjenstandene under vår transportforsikring som dekker eventuelle skader opptil 10.000kr. Ved erstatning må bilde og/eller kvittering av gjenstandene fremvises.

5. Pose på døren er et kostnadsfritt tilvalg dersom pakken er for stor for postkassen. Pakken blir lagt i en pose og hengt på døren dersom følgende kriterier oppfylles:

- Avstanden fra postkasse til dør er mindre enn 250m.

- Hus er tydelig merket med husnummer og oppgang.

- Døra er tydelig merket med mottakers navn.

- Posten må ha adgang til mottakers dør, f.eks. ved låst ytterdør til felles inngang.

Dersom pakken ikke kan leveres som pose på døren blir den utlevert på nærmeste hentested.

5. Betingelser for gavekort

Gavekort er kun gyldig dersom det er utstedt av Tomatosharp AS med signatur og utstedelsesdato.

Det er gyldig i 1 år fra utstedt dato. Beløp til overs på gavekort er gyldig i 1 år fra opprinnelig utstedt dato.

Gavekort kan ikke byttes til kontanter. Ved tap eller tyveri kan ikke gavekortet refunderes eller byttes.

6. Instruksjoner til oppsigelse

Du har rett til å si opp denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen årsak.

Frist for oppsigelse er 14 dager fra den dagen kontrakten ble inngått.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på epost:

Tomatosharp AS
E-post: info@tomatosharp.no

KONSEKVENS AV OPPSIGELSE

Dersom du sier opp denne kontrakten, må vi refundere deg for alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert frakt, umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den datoen vi har mottatt ditt varsel om oppsigelse. Refusjonen skal godskrives samme betalingsmetode som du brukte for den første transaksjonen, med mindre noe annet er avtalt. Vi vil ikke kreve noe gebyr for denne transaksjonen.

Hvis du har bedt om at tjenestene skal starte i løpet av angrefristen, må du betale et beløp tilsvarende beløpet for de utførte tjenestene frem til den tiden du varslet oss om at du ønsket å utøve angreretten for denne kontrakten. Dette beløpet vil representere det forholdsmessige beløpet for de samlede tjenestene for denne kontrakten.

7. Ansvar

Tomatosharp AS er bare ansvarlige for kunder og leverandører i tilfelle av forsett eller grov uaktsomhet. Dette gjelder også for skader som omfatter, legeme eller helse som følge av grov uaktsomhet eller forsett. Tomatosharp AS er bare ansvarlig for materielle og økonomiske skader som skyldes grov uaktsomhet og forsett dersom Tomatosharp AS krenket en vesentlig kontraktsforpliktelse, imidlertid kun i den grad av forutsigbare og typiske kontraktsskader på det tidspunkt avtalen er inngått. Viktige avtaleforpliktelser er forpliktelser som karakteriserer kontraktsoppfyllelse som kundene og leverandørene er berettiget til. Kundens lovbestemte garantispørsmål skal ikke påvirkes av disse ansvarsbegrensningene.

8. Behandling av klager

Tomatosharp AS skal behandle klager i samsvar med de faglige krav til utførelse. Dersom kunden ønsker å sende inn en klage, kan vedkommende gjøre det ved hjelp av ovennevnte kommunikasjonsverktøy og adresser/numre, eller verbalt. Rettidig behandling skal garanteres.

Tomatosharp AS

Fossegrenda 24

7038 Trondheim

info@tomatosharp.no

+47 400 544 54

9. Konfliktløsning​

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23 400 600. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr