Knivsliping - en bærekraftig praksis

chefsharpvsdullknife
I en verden som stadig blir mer bevisst på behovet for grønne og bærekraftige løsninger, er resirkulering og gjenbruk mer aktuelt enn noen gang. I denne sammenhengen spiller tjenesten vi tilbyr, knivsliping, en betydelig rolle. Ikke bare for å opprettholde skarphet og funksjonalitet til knivene, men også for å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å være del av den sirkulære økonomien.

Sirkulær økonomi

sirkulaerokonomi

Den sirkulære økonomien handler om å minimere avfall og utnyttelse av ressurser på en mer effektiv måte, kontra den lineære modellen hvor man produserer, bruker og deretter kaster. Sirkulær økonomi er et system hvor ressursene holdes i et kretsløp hvor det kan gjenbrukes. Dette inkluderer resirkulering, gjenbruk og reparasjon av produkter. I vår bransje, er sliping og reparasjon av sløve eller gamle kniver et utmerket eksempel på dette prinsippet.

Bruk-og-kast samfunn

lineaerokonomi

Den lineære modellen er kort sagt det motsatte av sirkulær økonomi. Livssyklusen til et produkt som følger den lineære modellen følger en rett linje hvor det blir produsert - brukt - og kastet.

Ta kniver som et eksempel: det er ikke uvanlig at når en kniv blir sløv og ubrukelig, at man tenker at kniven har nådd “sitt potensiale”, så man kaster den og kjøper en ny kniv for å erstatte den gamle.

Problemet blir også forsterket av at man kan få kjøpt masseproduserte kniver til en svært billig penge - noen ganger enda billigere enn det det koster å få slipt kniven profesjonelt. Disse knivene kan gjerne koste så lite som et par hundre kroner og er laget med billigere materialer av lavere kvalitet, som igjen forkorter knivens levetid. Kostnaden av å reparere og slipe kniven blir forholdsmessig høy sammenliknet med prisen av et nytt produkt, noe vi også ser i andre bransjer - f.eks. klesindustrien.

Alt i alt, medfører dette unødvendig avfall og bruk av verdifulle ressurser i produksjonen av nye kniver.

Hvordan er Tomatosharp bærekraftig?

Redusert CO2-utslipp ved nyproduksjon av kniver

Visste du at produksjonen av kun én kniv resulterer i et utslipp på mellom 1-3 kg CO2?

Dette er medregnet all energi som inngår i produksjon av råvare, frakt, bearbeiding til produkt og til slutt frakt og salg.

Tomatosharp sitt største tiltak for å redusere klimagassutslipp er knivslipingen i seg selv, som også er vår spesialisering i bransjen. Når man sliper en kniv, fjerner man svært små mengder av slitt metall langs eggen for å etablere en ny og skarp egg.

Vi sliper omtrent 200 kniver ukentlig, og i enkelte sesonger er vi langt over gjennomsnittet. Men når man gjør utregningen på gjennomsnittet (200 kniver/uke), reduserer vi mellom 200 til 600 kg med CO2 i uken. Grovt sett, er det estimert at vi reduserer hele 20 tonn CO2-utslipp årlig med kun knivsliping.

rawsteel

Bedriftsinterne klimatiltak

Vår bedrift tar klima på alvor og utfører klimatiltak der er det er mulig. Vi er opptatt av å resirkulere og kildesortere avfall, og pakkene som vi sender i posten gjenbrukes slik at vi får minst mulig avfall per kunde. Vi er også sertifisert fyrtårn som Sykkelvennlig arbeidsplass, utdelt av Miljøpakken på grunnlag av at vi sykler til, fra og på jobb, med henting og levering av kniver til lokale restauranter, kantiner og andre kunder i Trondheim.

Redusert matsvinn

Mye matsvinn grunner i at mat ikke ser apetittelig ut, og må kastes. Ved å bruke skarpe kniver får man renere kutt og bevarer mer av næringsstoffene i maten, noe som gjør at maten holder seg lenger før den blir dårlig. Andre grunner til matsvinn er for eksempel på produksjonskjøkken, der skjæreblad ikke er skarpe nok til å bevare fibrene i maten som behandles. Dette kan føre til at maten blir most og må kastes. Ved å vedlikeholde og slipe kniver minimerer vi matsvinn som følge av sløve kniver i denne delen av verdikjeden.

Kvalitet fremfor kvantitet

Tomatosharp fokuserer på å tilby kniver av høy kvalitet som kan vedlikeholdes og skape et langvarig forhold til kjøkkenkniven. Gjennom mange års erfaring har vi sett hvilke materialer som lar seg vedlikeholde og gir mulighet for å ha én favorittkniv som kan erstatte flere brukbare kniver. Vi tror at når man investerer i en god kniv, vil man være mer opptatt av å ta vare på den ved å slipe den, noe som igjen fremmer prinsippene i den sirkulære økonomien.

Opplæring og kompetanseheving

Vi hos Tomatosharp er opptatt av å bidra til kompetanseheving når det gjelder sliping og vedlikehold av kniver. På kort tid har vi etablert oss som en kunnskapsbase ved opplæring av kokker i horeca-bransjen (hotell, restaurant og catering), utdanningsinstitusjoner og matentusiaster.

Ved å formidle kunnskap om sliping, vedlikehold og riktig bruk av kniver, gir vi verktøyene som trengs for å ivareta knivene på en bærekraftig måte. Dette gjør at levetiden til knivene forlenges og behovet for å kjøpe nye kniver reduseres, noe som vil ha en positiv innvirkning på klimaavtrykket.

knivslipekurspresentasjon

Hvordan sliper Tomatosharp kniver?

Knivsliping er en prosess der en sløv kniv blir gjort skarpere ved å fjerne små mengder materiale fra knivens egg. Den beste måten å gjøre dette på er for hånd på slipesteiner.

Hos Tomatosharp har vi utviklet egne slipemetoder som gir et langvarig og skarpt resultat uten å fjerne unødvendig materiale av kniven. Dette gjør at man kan få glede av knivene sine i flere år, uten å måtte slipe de så ofte.

Mengden stål som vi fjerner kan være så lite som en halv millimeter, avhengig av hvor sløv kniven er. En vanlig kokkekniv kan altså i teorien slipes over 100 ganger før den regnes som ukurant. Det utgjør ganske mange kniver!

Skarpe kniver for en grønnere verden

Knivsliping er ikke bare en måte å opprettholde skarpheten og funksjonaliteten til knivene våre. Det er også en bærekraftig praksis som bidrar til den sirkulære økonomien og reduserer klimautslippene forbundet med produksjonen av nye kniver.

Ved å velge knivsliping og kvalitetskniver, kan vi redusere avfall og utnytte ressursene på en mer effektiv måte. Tomatosharp er dedikert til å tilby sliping og kvalitetskniver som bidrar til en mer bærekraftig fremtid. 

tomatosharpbicycle

Estimat av CO2-utslipp ved produksjon av en kjøkkenkniv:

Primær produksjon av 1 tonn stål gir et utslipp på 1,91 tonn CO2 (1)

En gjennomsnittlig kjøkkenkniv veier fra 300-600g.

Produksjon av stål: 570-1140g CO2

Transport: Mellom 100-300g CO2 per km

Varmebehandling (herding) og sliping: Kan sammenliknes med produksjon av stål (570-1140g CO2)

Totalt sett fra 1-3 kg per kniv.

Dette er kun et estimat og varierer avhengig av produksjonsprosessen, ståltype som produseres, størrelse på kniven og transport av råvare og produkt.

Referanser:

  1. World Steel Association. "Sustainable indicators" World Steel Association (2021). https://worldsteel.org/steel-topics/sustainability/sustainability-indicators/

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.